Dekoratøruddannelse.dk er ejet og drevet af:

Stine Grubbe Rosenfelt Christensen
Holmevej 3, Skenkelsø 3650 Ølstykke
t: 27282800
e: stine@stinegrubbe.dk
w: www.stinegrubbe.dk
Virksomhedsnavn: GRUBBE CREATIVE ApS
CVR nummer:    40117075

Forretnings- og samhandelsbetingelser. Alle aftaler er bindende. Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, både her på hjemmesiden, og i tilbud mv.

Betaling Betalingsfrist 8 dage, dog undtaget digitale produkter. Der fremsendes faktura på 50% af det aftalte beløb, efter accept af tilbud. Dette skal være betalt, inden opgavestart. Ved manglende betaling af rater ved ratebetaling, fjernes adgang til materiale, facebook-grupper, øvedage og liveundervisning uden varsel.

Aftalebetingelser og fortrydelsesret Alle leverancer og ydelser som Stine Grubbe leverer live/personligt herunder foredrag, workshops og sparringsmøder, bliver holdt på de aftalte tidspunkter. Aftaler er bindende, så snart en bekræftelse er sendt pr. mail. Aflyser I mere end 14 dage før det aftalte starttidspunkt for ydelsen, får I refunderet 50 % af det fulde beløb. Aflyser I mindre end 14 dage før starttidspunkt, får I ingen betaling retur. Rykker I tidspunktet for bookingen, gælder samme betingelser for den nye aftale, hvis en ny aftale indgåes inden for 3 måneder. Ønsker I at afslutte samarbejdet undervejs i en proces, afregnes både de leverede og planlagte ydelser. Må den aftalte ydelse mod forventning (for eksempel pga. sygdom) aflyses af fra min side, bliver I tilbudt en tilsvarende ydelse på et andet tidspunkt eller får refunderet/ annulleret det fulde aftalte beløb.

Workshops, kurser, teleklasser og events Ved mindre end 1 måned til afholdelse opkræves 50% i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives ingen refusion. Dog er du altid velkommen til at overdrage din plads til en anden eller komme på venteliste til næste hold.

Ophavsret og rettigheder Stine Grubbe indehaver alle rettigheder til alle modeller/ alt materiale, trykt som digitalt, der stilles til rådighed under samarbejdet. Materialer må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til, uden forudgående aftale.

Al undervisning og al materiale er udviklet og planlagt af Stine Grubbe. Adgang til online moduler såvel som printbar materiale er personligt – til dig der har købt adgang til uddannelse, kursus o.lign., og må ikke deles eller gives / sendes / mailes videre. Brud på dette medfører øjeblikkelig bortvisning fra uddannelsen uden refundering, samt retsforfølgelse. Stine Grubbe forbeholder sig ret til at benytte billeder til egen markedsføring, taget af enten Stine Grubbe, eller en af Stine Grubbe hyret fotograf, i forbindelse med undervisning, foredrag o.lign. Ved at påbegynde uddannelse, kurser, workshops, forløb o.lign., accepterer du ovenstående.

Digitale produkter Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Men vi forpligter os ikke til at hoste materialet til evig tid. Derfor er det kun dit til evig tid, i det omfang du husker at downloade materialet til egen opbevaring, såvel som laver en backup, i det tilfælde du skulle miste adgang til det sted, du først downloadede materialet til. Vi lukker dog aldrig ned for adgang til materialet uden minimum 14 dages varsel. Det påfalder altid køber at vedligeholde sin email, så evt. advarselsmails når frem i tide.

Ansvar Alle ydelser og materialer er baserede på Stine Grubbes erfaringer og på den viden, jeg har tilegnet mig via uddannelse, tidligere opgaver og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøjer, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Jeg og de samarbejdspartnere jeg benytter i forbindelse med forskellige opgaver, kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab, som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg har skabt mange overbevisende resultater, men dine konkrete resultater er betinget af mange faktorer, og jeg kan derfor ikke garantere resultater.

Jeg kan til gengæld garantere, at hvis jeg vurderer at et konkret resultat bliver for svært at opnå, vil jeg orientere dig om dette, som en del af min rådgivning.

Øvrigt Pris for kørsel: 3,54 kroner per km, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat. Alle aftaler er bindende. Der er ikke fortrydelsesret på mine digitale produkter. Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de opgaver, jeg løser for dig samt din virksomheds navn i min markedsføring.

Leveringstider Leveringstider varierer, og du bliver orienteret herom ved ordrebekræftelse. Vær opmærksom på at det er en god idé at booke mig til en konkret opgave i god tid, da min kalender som oftest er tæt booket.