Dekoratør og visual merchandising uddannelse med certificering

Uddannelse til dekoratør, stylist og visual merchandiser, med certificering.

En uddannelse for dig, der vil arbejde professionelt med din kreativitet, uanset om det skal være på fuldtid, deltid, i din butik eller for andre virksomheder, eller måske et helt andet set up.

Uddannelsen tager udgangspunkt i Stine Grubbes mange års praktiske erfaring med at rådgive omkring visuel branding, konceptudvikling og visual merchandising og forretningsudvikling.

Derfor kommer du i løbet af uddannelsen både igennem fagligt stof omkring visual merchandising, styling og dekoration og praktiske øvelser, og også igennem elementer der handler om din forretning, og hvordan du opbygger den.

Du bliver altså klædt godt på, til at få gang i kunder, salg og markedsføring af din (måske nye) virksomhed.

Sådan sikrer vi, at du får maksimalt udbytte af din investering i vores Dekoratøruddannelse.

Læs mere om vores dekoratør uddannelse, herunder:

Teori, praksis og business

Dekoratøruddannelsen er en privat uddannelse, afsluttende med certificering, for personer der vil arbejde med visuelle, kreative koncepter og projekter i virksomheder eller for private.

Uddannelsen klæder dig på med viden, værktøjer, praktiske øvelser og forretningsudvikling, til at løse forskellige opgaver med udgangspunkt i elementerne der indgår i dekoration, styling og visual merchandising – uanset om du vil skabe en ny forretning eller bruge din nye viden til at styrke den forretning du allerede har.

Undervejs arbejdes der blandt andet med grundprincipper og -modeller i dekoratør regi, og med farver, belysning, skiltning, konceptualisering, branding, grupperinger, produktbehandling, æstetik, stilarter, butiksindretning, spaceplanning, ideudvikling, planlægning og med business-delen som inkluderer forretningsområder, nicher, forretningsudvikling, salg og prissætning mv.

Der lægges vægt på at udvikle en høj grad af personlig og kreativ opgaveløsning, for den enkelte, så eleven efter uddannelsen, kan skille sig ud fra mængden, i både opgave løsning for kunderne, i markedsføring af egen virksomhed.

Uddannelsen veksler mellem teori, praksis og hjemmearbejde og elever skal være indstillede på at arbejde selvstændigt med hjemmearbejde.

Se modulerne længere nede på siden, for yderligere information.

Er det noget for dig?

Hvis du kan genkende dig selv i et eller flere af nedenstående punkter, er uddannelsen helt sikkert noget for dig!

– Jeg ønsker at arbejde mere med min kreativitet og visuelle passion

– Jeg vil gerne leve helt eller delvist af mine kreative evner

– Jeg er klar til at lægge en målrettet indsats

– Jeg har en forretning/virksomhed hvor viden om visual merchandising og forretningsudvikling, ville supplere den eksisterende forretning og kunder fantastisk godt

– Jeg arbejder i en butik, og ved at arbejdet med visual merchandising skaber fantastiske resultater i form af salg, så jeg vil specialisere mig, og blive endnu dygtigere på området

– Jeg vil gerne specialisere mig indenfor branchen, og ved at de jobs der er mest spændende, er dem hvor jeg kan bruge min kreativitet

– Jeg arbejder i branchen (som ejer eller medarbejder) og ønsker en videreuddannelse jeg kan bruge, allerede fra første undervisningsmodul

– Jeg vil have kompetencer som er en mangelvare i branchen, med de muligheder og privilegier det giver, både i forhold til løn og jobmuligheder

– Jeg sælger produkter på anden vis, hvor det er essentielt at kunne præsentere produkterne på den allerbedste måde, og kombinationen af kreativitet, faglig viden og forretningsudvikling, er perfekt til mig.

 

Vil du høre mere?

Skriv dig på  den lukkede uddannelsesliste, og hør mere om uddannelsen

Hvad går det ud på?

Kurset er baseret på Stine Grubbes mange års erfaring og indblik i detailbranchen, og er et udtræk af hvilke komponenter i visual merchandising der er brug for i branchen anno 2020, kombineret med kommerciel forretningsudvikling. 

Derfor går du som elev fra kurset, uddannet til både at løse dekoratør og visual merchandising opgaver kreativt og dygtigt, og i fuld gang med at udvikle din forretning/virksomhed – uanset om det er en ny forretning der skal opbygges, eller en eksisterende virksomhed der skal udvikles og måske opgraderes.

dekoratør kursus online
dekoratør kursus online

Online dekorations kurset er det eneste af sin art i Danmark

…og er et absolut MUSTHAVE for

– dig der er ejer/leder i en butik/forretning i detailbranchen

– dig som overvejer at åbne en butik

– dig som er ansvarlig for butikkens dekoration i vinduer og butikkens look’n’feel

– dig som vil sørge for at dekoratøren får kvalificeret sparring til dekorationen

– dig som kunne tænke dig at arbejde med dekoratør-opgaverne der hvor du arbejder

– dig der skal inspirere butikker til at arbejde med det visuelle koncept og den fysiske ramme

– eller dig der skal inspirere ansatte i forskellige afdelinger i en butikskæde

Introduktion

SÅ er du i gang!!

På introduktions modulet, introduceres du til visual merchandising teorien, så du allerede nu begynder at se butikker og inspiration på en helt får en forståelse for visual merchandising og elementerne der hører til faget.

I modulet gennemgår vi også den kommende uddannelse, så du har et grundigt overblik over hvad du skal igang med at forberede, hvilke tiltag du skal gøre.

Slutteligt introduceres du til den afsluttende opgave, og hvad der kræves, for at bestå den.

Opgaven er naturligvis frivillig, men obligatorisk, hvis du ønsker certificering.

 

Forretningsudvikling

Et vigtigt element af kurset er forretningsudvikling.

På modulet gennemgår vi en række forskellige forretningsvinkler og nicher, som du skal overveje, sådan at du allerede nu, i starten af uddannelsen, kan påbegynde de første forberedelser til den forretning du skal i gang med at bygge op – eller videreudvikle og styrke den forretning du måske allerede har.

Dette er med til at sikre at du får en flyvende start, når du har afsluttet uddannelsen.

Disse nicherne og nogle af de elementer du introduceres til i de første moduler, kommer du bl.a. til at arbejde med, undervejs i resten af uddannelsesforløbet.

 

Afslutningsvis introduceres du til modulets opgave, som du skal arbejde på til næste modul.

Butikken som helhed

Vi fordyber os i at arbejde med butikken som helhed.

Vi går i dybden med visuel konceptudvikling og butiksindretning, og skaber forståelse for hvordan man stimulerer kundeflow/trafik rundt i butikken.

Modulet giver dig en god forståelse for den overordnede planlægning af dine visual merchandising opgaver og bliver klædt på til at rådgive kunderne omkring hele butikken.

 

Værktøjskasse

Modulet præsenterer dig for en række værktøjer du kan bruge fremadrettet til at planlægge opgaver, kampagner, salg, og ikke mindst planlægge din kostbare tid – et ekstremt vigtigt element, der er guld værd!

Du bliver også præsenteret for  værktøjer der hjælper dig med idéudvikling og får eksempler på hvordan du præsenterer opgaver og oplæg til dine kunder.

 

Praktiske øvedage

De praktiske øvedage foregår i kursuslokalerne på Nordsjælland (Skenkelsø) og her får du praktisk erfaring i at lave opstillinger, skilte, displays mv. med konkret feedback fra Stine.

Øvedagene er frivillige, men anbefales.

Der er inkluderet op til 3 øvedage i kursus prisen.

Live workshop

På live workshoppen går vi mere i dybden med teorien omkring visual merchandising, og du får endnu mere indblik i faget dekoration og visual merchandising, og bliver klog på hvad det er og hvad det kan.

Du introduceres overordnet til nogle af de grundlæggende elementer, blandt andet grupperinger, opstillingsmodeller, farvelære, skiltning, planlægning mv., alt sammen elementer som du kommer til at fordybe dig endnu mere i, på nogle af de senere moduler.

 

Udover det teoretiske indblik er der på workshoppen også praktiske øvelser, så du , sammen med Stine, lynhurtigt får konkret og hands-on erfaring med den nye viden – det hjælper dig hurtigt i gang, med de kommende moduler og hjemmearbejde.

Du går fra workshoppen inspireret og fuld af kriblen for at komme igang med din kommende uddannelse.

Kundetyper & kundepsykologi

I dette modul lærer du om kundeadfærd, kundepsykologi og kundetyper.

Du får indsigt i hvilke visuelle triggere de forskellige kundetyper reagerer henholdsvist positivt og negativt på, og får en solid forståelse for, hvordan du kan bruge den viden i din forretning og hos dine kunder til at skabe salg.

Visual Merchandising

I dette modul går vi i dybden med den grundlæggende, praktiske teori omkring dekoration og visual merchandising.

Du kommer til at arbejde med dimensioner, balance, blikfang & brændpunkt, lag, de forskellige opstillingsmodeller mv, så du får et fundament til at begynde at forstå visual merchandising, og kunne analysere både egne og andres visual merchandising.

Undervejs er der masser af visuel inspiration, så den nye læring, tager form.

Afslutningsvis introduceres du til modulets opgave, som du skal arbejde på til næste modul.

Farver & belysning

I dette modul går vi i dybden med den grundlæggende, praktiske teori omkring dekoration og visual merchandising.

Du kommer til at arbejde med dimensioner, balance, blikfang & brændpunkt, de forskellige opstillingsmodeller, så du får et fundament til at begynde at forstå visual merchandising, og kunne analysere både egne og andres visual merchandising.

Undervejs er der masser af visuel inspiration, så den nye læring, tager form.

Du introduceres også til belysning, og får indblik i hvorfor og hvordan du bruger belysning i og foran butik.

Afslutningsvis introduceres du til modulets opgave, som du skal arbejde på til næste modul.

Skiltning

Skiltning er en vigtig del af visual merchandising og dekoratør faget.

På dette modul introduceres du til skilteskrivning og komponering af skilte, du får et indblik i hvordan du kan bruge skilte til branding og storytelling, og du introduceres til den klassiske dekoratør ‘hug-skrift’.

Afslutningsvis introduceres du til modulets opgave, som du skal arbejde på til næste modul.

Sådan foregår det:

 

Uddannelsen er opdelt i praktiske kursusdage, der består af  2 sammenhængende undervisningsdage, og 2+1 enkeltstående træningsdage i workshop lokalerne, samt en række online moduler med hjemmearbejde.

Herudover tilkommer et (frivilligt) virksomhedsbesøg i Storkøbenhavn.
Næste modul fremsendes, når du har afleveret og fået godkendt foregående modul.

Undervisningen består af fagstof omkring visual merchandising, kreativ konceptudvikling og indblik i detailhandelen, kundeadfærd og kundetyper, egen forretningsudvikling og masser af praktiske øvelser til de forskellige områder, så du er godt rustet til at komme hurtigt i gang (eller videre) med din egen forretning.

Der er ikke adgangsprøve/adgangskrav, men som elev skal du være indstillet på at afsætte tid i perioderne mellem modulerne, til at løse hjemmeopgaverne.

Uddannelsen afsluttes med en prøve – og hvis denne bestås, modtager du din certificering som dekoratør, visual merchandiser og stylist.

Prøven er frivillig, men obligatorisk, hvis du ønsker certifikatet.

Du kan glæde dig til:

  • Intense undervisningsdage og et inspirerende og lærerigt virksomhedsbesøg.
  • Cirka 200 siders øjenåbnende undervisningsmateriale – inklusive Visual Merchandising teoribogen, udviklet af Stine Grubbe.
  • Værktøjer og øvelser du kan bruge fremadrettet, til at udvikle dine evner, dine kompetencer, dine ideer og til hele tiden at styrke din forretning.
  • Invitation til Stines hemmelige billedarkiver, som du kan bruge som inspiration fremadrettet.
  • Personlig sparring med Stine Grubbe omkring din forretningsniche og få sparring til forretningsudvikling.
  • Henvisning til dig/din virksomhed på Dekoratøruddannelse.dk, til virksomheder der henvender sig til os, for en visual merchandiser.
  • Invitation til lukket facebook gruppe hvor du kan sparre og idéudveksle med Stine og de andre elever.
  • Mulighed for at udvikle og arbejde intenst, livgivende og saliggørende med din kreativitet.

Det praktiske:

 

Undervisnings- og øvedage foregår både i vores inspirerende kursuslokaler i Skenkelsø, mellem Roskilde og Hillerød. Der er gratis parkering, og for elever der ikke har mulighed for at køre selv, er der opsamling på Ølstykke eller Slangerup station kl 08.30 på undervisningsdage. Undervisningen starter kl. 09.00 og slutter kl. 16.30.

Der er frokostsandwich og sodavand inkluderet, og te-køkken hvor der kan laves te og kaffe, i løbet af dagen. Elever der ønsker at overnatte, kan bruge Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde eller Bybjerggaard B&B. Begge steder er skønne!

Pris for uddannelsen er DKK 17.995,00 – og kan betales samlet eller i 10 rater.

Har du spørgsmål til uddannelsen er de velkomne!

Næste mulighed for opstart:

Datoer for opstarts modulet (live kursus):

19 + 20 juni 2019

20 + 21 august 2019

Herudover kommer et virksomhedsbesøg (dato bekræftes senere, efteråret 2019). Virksomhedsbesøget er frivilligt, men meget inspirerende, og anbefales alle at deltage på.

I tilmeldingsmodulet kan du vælge at betale i flere rater. Raterne trækkes automatisk med en måneds mellemrum, indtil uddannelsen er betalt.

Hvis du ønsker at modtage en faktura i stedet, skal du blot sende os en mail. Fakturaen skal dog være betalt inden kurset påbegyndes.

Kort efter din tilmelding, modtager du en velkomstmail der også indeholder en liste med forberedelser du kan gå igang med, så snart du har lyst. Det forberedende hjemmearbejde, er med til at sikre at du kommer hurtigt i gang, og får maksimalt udbytte af uddannelsesforløbet.

Om underviseren:

 

Stine Grubbe er Dekoratør uddannelsens ankerpunkt.

Stine er uddannet dekoratør og har mere end 25 års erfaring med detailbranchen.

Hun er foredragsholder for PEJ Gruppen, ambassadør for Formland messen, og er blandt Danmarks bedste, og mest passionerede formidlere af visuel kommunikation – inklusive visual merchandising.

Stines mangeårige og alsidige indblik i detailbranchen, har resulteret i en effektiv uddannelse, med et skarpt blik for hvilke elementer der er vigtige for branchen, så du på alle måder er godt rustet til at skabe en forretning efter uddannelsen. 

Efter uddannelsen er du ikke blot en dygtig visual merchandiser, men har allerede et godt kendskab til, hvordan du kan skabe ekstra høj værdi med din nye viden.

Hør mere

Skriv dig på listen her, og høre mere om dekoratøruddannelsen.

Glade kursister fortæller:

Hos Stine får du opskriften på hvordan du får en butik til at fremstå indbydende og tiltrækkende overfor kunderne. Hun her kompetent, inspirerende og energisk. Jeg er blevet rigtig godt klædt på til at klare dekorationsopgaverne.

Gitte – Det skønne hjørne, Mariager.

Det har givet mig så meget at tænke over, det har været positivt, motiverende og inspirerende. PRØV DET,  GØR DET. Jeg har nydt at sparre med andre og putter en masse i min rygsæk, til fremtidig brug.

Kursusdeltager fra Slagelse

Et lærerigt og inspirerende kursus, der giver lys til at komme i gang med udstillinger og forandre butikken.

Kristina – Højlund Mølle, Svendborg.

Supergodt spark i retning af at prioritere noget der har været nedprioriteret. Masser af gode indsigter fra teorien, koblet på praktik.

Kursusdeltager fra København.

 Jeg vidste intuitivt fra starten at jeg havde fat i en ressourcestærk retail ekspert, som ud fra devisen “den man elsker tugter man” ville give mig råt for usødet besked om hvad der kunne rykke min butik i en bedre retning.
Jeg holder meget af det høje niveau, den skæve, kreative tilgang til opgaven, farvesansen, de internationale input jeg også får med i købet , de interessante blogs hun skriver….value for money

Maria Nielsen, Guldsmed Barbara Maria, Dragør

Det er spændende og lærerigt og jeg har fået en masse inspiration og ideer med i bagagen. Jeg har fået en masse gode værktøjer med – og Stine er superdygtig som underviser! Jeg vil helt sikkert anbefale kurset til andre!

Caroline Rigall, Guldsmed P. Hertz, København

Kurset har virkelig givet mig mod på at gå i gang med visual merchandising igen. Stine er superdygtig, erfaren og fleksibel som underviser og jeg vil anbefale kurset til alle – bare kom i gang!

Bettina Kirkebjerg, Allure Beauty Group, Slagelse

Jeg vil gerne vide mere

Jeg vil gerne høre mere, inden jeg beslutter mig!

Ingen spam. Ren visuel inspiration og input.

Se hvad andre har fået ud af vores dekoratør kursus

Mette helena rasmussen

Mette Helena Rasmussen

TV-vært og stylist

“Selv som professionel stylist kan der være meget at lære om dekoration.

Jeg kan varmt anbefale dekorationskurset til ALLE i butik, og som VIL SÆLGE MERE på noget så simpelt som at placere varerne rigtigt.”

LÆS MERE

bahne dekoratør

Helle Bahne

Retail manager

“Dekoration og styling er noget vi arbejder meget med i hverdagen hos BAHNE, kurset har helt sikkert inspireret mig og gjort mig yderligere bevidst om vigtigheden af dekoration i vores egne forretninger.

Kurset er godt til fortsat udvikling – og skabe nye ideer og fuld af gode værktøjer, til at dygtiggøre sig i arbejdet i hverdagen, og kan helt sikkert forbedre arbejdet med butikken.”

LÆS MERE

Mette helena rasmussen

Charlotte Hedeman Gueniau

Creative Director hos RICE Denmark

“Fint og brugbart kursus, med rigtig mange essentielle tips!

Relevant musthave for de fleste der arbejder i detailhandelen.”

LÆS MERE

Betina Thorsager Jensen

Vintage Paint ekspert, Jeanne d’Arc Living

“Et rigtig godt kursus! Fyldt med inspiration og værktøjer der gør dekorationsarbejdet nemmere og bedre.

Jeg skal i mit job hele tiden lave ny inspiration til kunderne – og har i høj grad brug for inspiration og idéer.

Jeg vil anbefale kurset til ALLE der arbejder i detailbranchen – også selvom man har været i faget i mange år.”

LÆS MERE

Bliv inviteret og inspireret

Tilmeld dig hvis du vil inspireres og gøres flyveklar i visual merchandising, dekoration og butiksudvikling.

Ingen spam, kun inspiration og viden du kan bruge til noget.

dekoratørskolen

Fedt! Og velkommen til :-) Vi ses i din inbox, til visuel inspiration og viden der rykker!